Nederweert 20 dec. 2020

 

Beste KVW vrijwilliger,

 

Zoals al aangegeven in ons eindejaars bericht, via de media, was 2020 ook voor KVW Nederweert een vreemd jaar.

Toch willen we de vrijwilligers die zich hebben ingezet om het alternatief programma van dit jaar  mogelijk te maken bedanken voor hun inzet.

 

Wij spreken de hoop uit dat we in 2021 weer een programma kunnen en mogen draaien. We hebben nog iets op het schap liggen van 2020.

We hopen dat we dan weer een beroep op jullie mogen doen, want zonder vrijwilligers gaat dat niet lukken.

 

Mocht je inmiddels verhuist zijn of een ander (mail) adres hebben laat het ons weten via kvwnederweert@gmail.com

 

Kijk ook eens op onze vernieuwde website www.kvwnederweert.nl

Opmerkingen hierover zijn altijd welkom.

 

Namens alle bestuursleden mag ik jullie alvast fijne feestdagen een gezond en voorspoedig 2020 toe wensen.

 

Probeer vooral gezond te blijven!!!

 

Namens het KVW bestuur

Tjeu Stultiens

Voorzitter.

 

 

 

 

 

December 2020,

Aan de bewoners van gemeente Nederweert,

2020 was voor ons, net als voor ieder ander een uitzonderlijk jaar met de corona-pandemie en de lockdown die daarop volgde. Daardoor konden wij als KinderVakantieWerk Nederweert de KVW-week en de Wandel4Daagse niet door laten gaan, dit zouden teveel mensen op één plek en te dicht op elkaar zijn geweest.

Heel graag willen we iedereen danken die onze website heeft bezocht gedurende het alternatieve KinderVakantieWerk en een extra dankjewel voor diegene die hebben deelgenomen aan deze actie.  De vrijwilligers, die hun tijd hier in hebben gestoken, hebben dit graag gedaan om de jeugd toch een leuke activiteit te bieden.

We hebben reeds goede voornemens gemaakt voor 2021 en gaan er van uit dat we onze KVW-week (23 t/m 27 augustus) en de Wandel4Daagse (24 t/m 27 augustus) door kunnen laten gaan, ook omdat er binnenkort begonnen kan worden met vaccineren. Wij gaan in ieder geval door met onze voorbereidingen en plannen!

Tevens willen we hierbij een oproep doen aan alle kinderen om mee te doen aan die fantastische week en aan onze vrijwilligers om weer te helpen ons programma van 2021 geweldig te maken.

Verder willen we onze sponsoren, die we in 2020 niet hebben bezocht, vragen om ons in 2021 weer te steunen zodat we onze activiteiten voor de basisschooljeugd voor een kleine bijdrage kunnen aanbieden.

Bezoek ook onze website www.kvwnederweert.nl , hier kunt u binnenkort alle bijzonderheden vinden.

Rest ons nog om iedereen hele fijne kerstdagen en een geweldig 2021 te wensen!

Bestuur KinderVakantieWerk Nederweert.

Stichting KinderVakantieWerk Nederweert

Nederweert december 2020

Jan Lindersfonds

De medewerkers van onze supermarkt in Nederweert hebben Stichting KinderVakantieWerk Nederweert gekozen om te adopteren als lokaal goed doel voor 2021. Van harte gefeliciteerd daarmee. Jullie samenwerking is een vervolg op de samenwerking in 2020. Omdat we in 2020 nagenoeg geen activiteiten mochten organiseren hebben wij gemeend er goed aan te doen om een verlengingsjaar voor te stellen. Met adopteren is bedoeld dat zij zich gedurende het jaar samen met u willen inzetten voor uw doel. Wij stellen het op prijs als uw goede doel zich presenteert in onze supermarkt. 

Voor meer info jan linders fonds zie link, www.janlindersfonds.nl

Op dit moment zijn er nog geen activiteiten in onze winkels toegestaan, wij hopen dat daar volgend jaar verandering in zal komen.

Tot slot wens ik u veel succes met uw samenwerking in 2021. Wij hopen dat jullie op enig moment volgend jaar actief aanwezig mogen zijn in onze winkels.

Tot die tijd, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.